طرز تأمین ارتباط مخابره

ارتباط مخابره بواسطه امواج الکترومقناطیس ذریعه دستگاهای مختلف بیسیم بین شبکه های پولیس به منظور انتقال پیام ها و افهام و تفهیم محرم، مطمئن، و دو مدار به شبکه های مربوطه صورت می گیرد. ولی دیده می شود در نظام طوری که دسپلین مخابره اساسات مخابره ایجاب می نماید بین شبکه ها درنظام بطور درست مراعات نمی شود که این خود مشکلات بزرگ را درنظام ببار می آورد. بمنظور موفقیت وکامیابی ارگانهای نظامی پولیس ضروراست که تمامی افراد و اشخاص که بالای وسایط مخابره فعالیت می نمایند باید مسلکی مخابره بوده و دسپلین مخابره را بلد باشند. محرمیت مخابره را بداند و راجع به اساسات مخابره قبل از تامین ارتباط بین شبکه ها باید آگاهی داشته باشد.تامین ارتباط توسط وسایط مخابره درنظام ازخود قوانین دارد که باید حتمی مراعات گردد.تمام اشخاصی که بالای وسایط مخابره فعالیت دارد یک سلسه قوانین مخصوص وضع گردیده است که باید تمام اشخاص افراد قواعد وضع شده مخابره رابالای خود در وقت افهام وتفهیم تطبیق نمایند.تا دسپلین مخابره تطبیق شده سوق اداره بین قوتهای نظامی پولیس به شکل درست تامین گردد. امروز دیده می شود که بالای وسایط مخابره مکالمه طوری که ایجاب میکند مراعات نشده به طورعامیانه افهام وتفهیم صورت می گیرد. این مشکلات بزرگ است که دامنگیرنظام شده وعاقبت وپیامد های ناگواری را به قبال دارد. مکالمه های که در دستگاه مخابره بین شبکه ها تفهیم می شود توسط کود وشفر مکالمه را در نظر نگرفته بطور عامیانه مکالمه صورت می گیرد از همین طریق راز قطعه ونظام را دشمن کشف می کند توسط افراد غیر مسلکی که بالای دستگاه مخابره افهام وتفهیم دارد راز نظام بدست دشمن افشآ می شود. چونکه راجع به محرمیت ودسپلین مخابره شخصی که مخابره بدسترس دارد آگاهی ندارد.
دسپلین مخابره عبارت ازمراعات دقیق تثبیت شده اساسات بکارانداختن وسایط با درنظرداشت محرمیت واستعجالیت درحین اجرای فعالیت آن می باشد.درتمام انواع وسایط مخابره به مقصد فعالیت آن قواعد مخصوص وضع می گردد.باید پرسونل واشخاصی که بالای وسایط مخابره کار می کند آپریتورها قواعد وضع شده راجدآ مراعات نماید تا دسپلین مخابره تطبیق وسوق اداره سالم بین قوت های پولیس تامین گردد.
محرمیت مخابره مجموعه تدابیر است که با اتخاذ آن اسرار اخذ وارسال حفظ وهمچنان امکانات کشف محلات سوق واداره را نا ممکن می سازد. تدابیر مهم واساسی مکالمه شفری واستفاده درست از وسایط مخابره دروضعیت های مختلف عملیاتی واراضی می باشد.
بناءٌ درتمام بخش های نظام مخابره در دست افراد واشخاص مسلکی قرار داده شود تا طرزافهام وتفهیم بین شبکه ها و ارگانهای پولیس بطورمسلکی صورت گیردو سخن زدن مکالمه نمودن افهام وتفهیم توسط وسایط مخابره بشکل عامیانه بین شبکه های مخابره درست نمی باشد وقوانین وضع شده اساسات شبکه های مخابره را درنظر نگرفته که این خود عامل بی نظمی در شبکه های مخابراتی پولیس هنگام افهام وتفهیم ببار آورده وراز که نباید افشآ گردد ازین طریق بطور نا آگاه هانه بدست دشمن افشآ گردیده که پیامت های نا گوار به دنبال دارد این بی توجوهی مکالمه بالای دستگاهای مخابره موفقیت پولیس را هنگام اجرای وظایف خصوصآدرعملیات ها زمین گیرمی سازد.بهتر این است که دسپلین مخابره ومحرمیت مخابره درهنگام مکالمه جداٌ مراعات گردد تا که سوق واداره بین ارگانهای پولیس طوری که ایجاب مینماید تامین شده بتواند.

نوشته: محمد فیاض حیدری

Show More

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button