جنگ تبلیغاتی یا مؤفقیت سیاسی طالبان

حنظله بدر
مجاهدین امارت اسلامی یگانه نیروی جنگی در قرن اخیر است که با نداشتن پول کافی، اسلحه مدرن جنگی و عساکر جنگی تربیت شده ای تحت نظر جنرالان کار کشته و با تجربه و تحریم های سیاسی و اقتصادی با ابر قدرت زمین (امریکا) ، متحدین (نیرو های ناتو و آیساف) و ملیشه های افغانی اش که مجهز و ملبس با تمام اسباب نظامی و تبلیغاتی است یک و نیم دهه می شود که با نصرت رب العلمین می جنگند و در هر میدان پیکار توانسته اند دسیسه های دشمنان شان را ناکام و دست آورد های چشم گیر داشته باشند که دشمن خود با زبان مکار و کاذب اش نا خواسته به مراتب و کرار به شکست خود در هر میدان اعتراف کرده است.
عملیات بهاری عمری، اجیر صلیب ( حکومت نصب شده جون کیری) را چنان دست و پاچه کرده است که از وکیل پارلمان تا دلال جامعه مدنی،از جنرال نظامی تا منافق رسانه ای و از ملای درباری تا کارشناس ماشینی خلاصه اینکه تمام دستگاه تبلیغاتی صلیب به خاطر پنهان کردن شکست و رسوایی شان دست آورد ها و پیروزی های پی در پی مجاهدین را جنگ تبلیغاتی می دانند و می خواهند که نور آفتاب را با دو انگشت مخفی کنند این متفکرین بی تفکر بدون اینکه در باره سخن خود فکر کنند از وارخطایی خود به مجاهدین ناخواسته امتیاز قائل می شوند و در یک جبهه بزرگ که همانا جنگ تبلیغاتی است شکست خود را می پذیرند و زحمات تربیون های تبلیغاتی جهانی شان را که همانا بی بی سی، سی ان ان، الجزیره، فاکس، طلوع نیوز و… هستند را به گودال نا کامی پرت می کنند.
حقا که مجاهدین با سیاست درست و درک ارزش جنگ تبلیغاتی و رهبری کردن این جنگ بسیار مشکل و خطر ناک را با محدودیت ها و چالش های طاقت فرسا حتی که اجازه استفاده یک صفحه اجتماعی چون فیسبوک، تویتر و …. را هم ندارند و بار ها از صفحات اجتماعی توسط دشمنان حذف می شوند ولی باز هم مجاهدین توانسته اند که این جنگ چنان رهبری کنند که به دشمن فرصت توطئه را ندهند و تمام دسائس شان را در نطفه خنثی نمایند و حقایق و دست آورد های مجاهدین را کما کان به سمع امت مسلمه برسانند و آنها را از مکر و دسایس شوم دشمنان شان آگاه کنند که این خود دال بر درایت فکری و سیاسی مجاهدین امارت اسلامی در میدان فکری و تبلیغاتی می باشد .

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button