نگاهی به اهمیت آینده نگری در زندگی

اگر انسان در هرمرحله ای از زندگی خویش آینده نگر باشد، طبیعی است که وی می تواند یک آینده ی بهتری را برای فردای خویش سر و سامان دهد. به عبارت دیگر انسان از هر مرحله ی زندگی خویش برای پیشرفت خود استفاده نماید وی خواهد توانست با گذشت زمان به پیش رفت های چشم گیری در زندگی خویش نایل آید. گذشته از این، آینده نگری در هر مرحله ای زندگی بدون درنظر داشت تعیین جدول زمانی برای انجام امور، برنامه ریزی دقیق و اجرای به موقع آن ناممکن است پیامدی را در پی داشته باشد. بنابراین می توان گفت افرادی که در هرمرحله ای زندگی خویش دارای برنامه اند و جدول زمانی را برای اجرای برنامه های خویش تعیین کردند، می توانند در آینده یک زندگی بهتری را برای خود فراهم سازند. برعکس، افرادی که، بیشتر وقت خود را به کارهای بیهوده می گذرانند و برای بهتر شدن آینده ی خود و فرزندان شان کدام برنامه ای را روی دست ندارند، می توان گفت که، چنین افراد آینده ی تاریک و ناروشن را درپیش روی خواهند داشت و باقی عمر خود را به خواری و ذلت سپری خواهند کرد. از جانب دیگر، تصامیمی را که انسان در زندگی خود می گیرد، باید در گرفتن آن دقت کند، زیرا این تصامیم می تواند روی سرنوشت و آینده ی وی تأثیر گذارد. درصورتی که، وی در تصامیم خویش نگاهی به آینده خود کند، او می تواند با گذشت زمان به پیشرفت هایی دست یابد، برخلاف وی در تصامیم خویش نگاهی به آینده نداشته باشد و بسیاری تصامیم مهم را که به سرنوشت وی ربط دارد، عجولانه بگیرد، در این صورت است که وی نخواهد توانست یک زندگی بهتری را در آینده برای خویش سروسامان دهد. بل ممکن است تصامیمی نادرست در مراحل مختلف زندگی وی باعث گردد که بسیاری از فرصت ها را از دست داده و دوباره نتواند آن را بدست آرد. زیرا فرصت ها کمتر در مراحل مختلف زندگی انسان برای وی مساعد می گردد، اگر ازاین فرصت ها استفاده نگردد، انسان نخواهد توانست یک زندگی بهتری را برای خویش سر وسامان دهد. ما مثال های زیادی از افرادی را داریم که، آنها با درنظر آینده خویش برنامه هایی را برای بهترشدن فردای خود در نظر گرفتند که باعملی ساختن آن، توانستند به یک زندگی بهتری دست یابند و در زندگی خویش دست آورد های بزرگی داشته باشند. بگونه ی مثال ما می توانیم از آنهایی که جوانی خود را صرف تحصیل و کسب دانش یا یادگرفتن حرفه کردند، یاد آور شویم، زحمات آنها بی نتیجه نمانده، بل آنها توانستند حاصل زحمات گذشته ی خویش را امروز بدست آرند. اما افرادی که، دوران جوانی خویش را به بیهودگی و هرزگی گذشتاندند، دیده می شود در مرحله ی بعد از زندگی خویش با مشکلات زیادی مانند تنگدستی و فقر دست و گریبان اند و نمی توانند مخارج زندگی خویش را به آسانی تهیه بدارند، بل آنها مجبور اند برای تهیه مخارج زندگی خود و خانواده ی خویش دست به دامان دیگران دراز کنند، درنتیجه دیده می شود که آنها باقی عمر خود را به خواری و ذلت سپری می کنند. از اینجا می توان گفت که، انسان برای دست یابی به یک زندگی بهتر، همواره کوشش نماید در انتخاب خویش، تصامیمی که در مراحل مختلف زندگی می گیرد، فرصت هایی که در طول زندگی برایش مساعد می گردد، آینده نگر باشد. بدون درنظر داشت این اصل، انسان هیچ گاهی نخواهد توانست به یک زندگی بهتر دست یابد. یعنی، وقتی که انسان در مرحله ی جوانی یا بعد از تکمیل آن مسلک یا حرفه ای را انتخاب می کند وی باید آینده نگر باشد و این را تحلیل و ارزیابی نماید که تا چه اندازه انتخاب این شغل یا حرفه می تواند روی بهبود وضعیت زندگی وی تأثیر مثبت داشته باشد تا بتواند با گذشت زمان زندگی خود را سرو سامان دهد. این ها همه مسائل مهم زندگی است، نیاز است که، انسان آن را به هدف دست یابی به یک زندگی بهتر در نظر گیرد، زیرا با گذشت زمان فرصت ها از دست خواهد رفت و به آسانی انسان نخواهد توانست دوباره آن را بدست آرد. پس چه خوب است که انسان قبل از این که به مشکلی مواجه گردد، باید راه و چاره‌ی آن را از قبل بیابد و جستجو نماید.تنها راهی که انسان می تواند خود را از مشکلات در مراحل مختلف زندگی خویش نجات دهد، همانا استفاده ی درست از فرصت های بدست آمده در مراحل مختلف زندگی است. انسان برای این که بتواند از فرصت هایی که در طول عمر برایش مساعد می گردد، استفاده نماید، آینده نگر باشد تا بتواند به پیشرفت های چشم گیری دست یابد. بدون درنظر داشت آن انسان نخواهد توانست به آسانی به پیشرفتی دست یابد و یک فردای بهتر را برای خویش سرو سامان دهد. با تأسف باید گفت که در جامعه ما، بسیاری از افراد از فرصت هایی که در مراحل مختلف زندگی برایشان مساعد می گردد، استفاده نمی کنند، این باعث گردیده است که بسیاری از آنها زندگی خود را به خواری و بیچارگی بگذرانند. اگر ما زندگی افراد مؤفق را در هر سرزمینی مطالعه نماییم به خوبی این را خواهیم دانست که، آنها در انتخاب شغل، مسلک یا رشته ی تحصیلی و حرفه، آینده نگر بودند و تصمامیمی را که می گرفتند در آن دقت می کردند و فرصت هایی را که داشتند از آن برای دست یابی به یک زندگی بهتر استفاده می کردند. آگاهان امور براین باور اند، گرفتن تصامیم انتخاب مسلک، شغل، استفاده از فرصت های بدست آمده در مراحل مختلف زندگی با در نظرداشت آینده
می تواند روی سرنوشت بسیاری از افراد که دوران کودکی سخت و دشواری سپری کردند، تأثیر مثبتی داشته باشند و وضعیت زندگی آنها را تغییر دهد. همین گونه، عدم آینده نگری در مراحل مختلف زندگی می تواند باعث گردد که بسیاری ها درسطح بالا جامعه هم قرار داشته باشند با فقر و بدبختی دست و گریبان گردند. از این رو نیاز است که انسان در بسیاری اوقات هنگام مواجه شدن با مسائل مختلف آینده نگر باشد و تصامیم خود را بر اساس تحلیل و ارزیابی خویش بگیرد تا بتواند فردای بهتری را برای خود و خانواده ی خویش رقم زند.
نوشته: عبدالحلیم باخرد

Show More

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button