اهمیت دقت در آموزش و انجام امور

انجام هرکاری بدون تمرکز روی آن و درنظر نگرفتن احتیاط و دقت درجریان کار نمی تواند به خوبی به اتمام برسد، زیرا عدم تمرکز، دقت و احتیاط باعث می گردد ما در جریان کار، اشتباهات بزرگی رامرتکب شویم. این اشتباهات می تواند نواقصی را در کاری که ما انجام می دهیم بوجود آورد.از این رو، گفته می توانیم دقت کردن، از احتیاط کار گرفتن، حواس خود را جمع کردن و تمرکز روی کار، در جریان کار از جمله مواردی است که می تواند در بهترانجام دادن آن نقش اساسی را داشته باشد. در بسیاری از موارد دیده شده است که حتا افرادی که دربرخی از امور چندان مسلکی نبودند، آنها با در نظر داشت این اصول از جمله دقت، تمرکز، جمع کردن حواس توانستند در انجام آن مؤفق باشند. همین گونه، افرادی دیگری با وجود داشتن تجربه، تخصص ، به دلیلی عدم دقت، احتیاط، جمع کردن حواس، تمرکز روی کار، نتوانستند در انجام کار مؤفق گردند. پس می توان گفت که دقت، تمرکز روی کار می تواند در انجام آن خیلی ها مهم باشد. به گونه مثال، اگر یک نجار در جریان کارحواس خود را جمع نکند و مطابق به فرمایش مشتری الماری، دروازه یا میز… را نسازد، در نتیجه این می تواند به ضرر وی تمام شود، زیرا اگر دروازه یا میز اندازه آن مطابق فرمایش مشتری نباشد، مشتری از خرید آن صرف نظر خواهد کرد. هم چنان یک خیاط اگر در جریان دوختن لباس یا برش کردن تکه، روی فرمایش مشتری دقت نکند، و لباس دوخته شده ای وی مطابق فرمایش مشتری نباشد، می تواند ضرر کند، زیرا مشتری از خرید آن صرف نظر خواهد کرد. از جانب دیگر، دقت، تمرکز و جمع کردن حواس در فراگیری درس و آموزش نیز می تواند تأثیر گذار باشد. تجربه این را نشان داده است که، دانش آموزان و دانشجویانی که بیشتر در جریان درس روی درس تمرکز داشته اند، در یاد گیری آن از دقت لازم کار گرفتند، توانستند در فراگیری دروس نسبت به دانش آموزان و دانشجویانی که کمتر روی درس تمرکز و دقت داشتند،مؤفق باشند. هم چنان استاد اگر در جریان درس دادن حواس خود را جمع نکند و روی موضوع درس تمرکز نکند، نمی تواند درس را بگونه ی بهتر به دانش آموزان یا دانشجویان ارائه کند.این را نباید از یاد برد وضعیت زندگی افراد، گرفتاری های روزانه، مواجه شدن با اتفاقات و رویداد های ناگوار می تواند باعث آن گردد تا انسان نتواند حواس خود را جمع کند و روی کاری که انجام می دهد و درسی که می خواند تمرکز داشته باشد، از این جاست که دیده می شود افرادی که در وضعیت بهتری چه از نظر اقتصادی و چه از نظر روحی وجسمی قرار دارند آنها به خوبی می توانند درانجام اموری که مسئولیت آن را بعهده دارند و دروسی را که می خوانند مؤفق باشند. اما این را نباید از یاد برد که علاقه داشتن به کار و درس نیز می تواند باعث آن گردد تا انسان بیشتر روی کار خود دقت کند وآن را با بهترین وجه انجام دهد،همین گونه، علاقه داشتن به درس نیز می تواند باعث گردد تا انسان روی درس بیشتر توجه نماید و آن را با دقت فراگیرد. برخلاف عدم علاقمندی به درس و کار باعث می گردد انسان کمتر توجه به انجام کار و فراگیری درس کند که این باعث می گردد، نتواند در انجام کاری که به آن علاقه ندارد و همین گونه درسی را که به آن علاقه ندارد، در یاد گیری آن مؤفق باشد. بنابراین گفته می توانیم علاقه به کار می تواند انسان را وادار به این کند تا آن را به بهترین وجه انجام دهد. همین گونه، علاقمند بودن به آموزش نیز می تواند انسان را وادار به این کند تا درس خود را به بهترین وجه بیاموزد. پس نیاز است، انسان کوشش نماید کاری انجام دهد که به آن علاقه داشته باشد و مسلکی را بیاموزد که به آن علاقمند باشد. در برخی از موارد دیده می شود بسیاری از جوانان استعداد خاصی در یاد گرفتن حرفه یا مسلک دارند، اما آنها به دلایل مشکلات زندگی مانند، فقر و تنگدستی نمی توانند توجهی چندانی به درس در صنف نمایند، این باعث می گردد که آنها نتوانند در آموختن مسلک چندان مؤفق باشند. این را نباید از یاد برد که داکتران باید در راستای تشخیص مرض و تداوی مریض از دقت و احتیاط لازم کار گیرند، زیرا هر هدایت و سفارش را که برای مریض می دهند به حیات آنها بستگی دارد، درصورت عدم تشخیص درست مرض و تجویز نادرست دوا، زندگی مریض به خطر مواجه می گردد و ممکن است مریض جان خود را از دست دهد. بنابراین نیاز است که داکتران در این زمینه از دقت و احتیاط لازم کار گیرند تا مبادا باعث مرگ و میر مریضان گردند. همین گونه، مهندسان نیز وظایف ومسئولیتی بزرگی را به عهده دارند که باید آنها در کار های ساخت وساز از دقت لازم کار گیرند و کار خود را با بسیار حوصله مندی انجام دهند، زیرا در صورتی که آنها در ساختن بلند منزلی اشتباهی را مرتکب شوند، ممکن این اشتباه آنها سبب مرگ بسیاری از افرادی شوند در این بلند منزل می خواهند زندگی کنند. همین گونه از دقت کار گرفتن در هنگام رانندگی نیز خیلی ها مهم است، زیرا ممکن است بی احتیاطی و عدم توجه رانندگان به قوانین ترافیکی باعث بروز مرگ و میر افراد زیادی گردد. افزون براین ها، خلبانان نیز وظایف و مسئولیت بزرگی را به عهده دارند، درصورتی که آنها در کار خود از دقت لازم کار نگیرند، ممکن است که اشتباه آنها باعث سانحه ی هوایی گردد که این می تواند زندگی بسیاری از مسافرین را به خطر بی اندازد. خلاصه این که از دقت و احیتاط کار گرفتن در تمام عرصه های زندگی می تواند مؤفقیت را به همراه داشته باشد، بی احتیاطی و عدم تمرکز حواس می تواند باعث ایجاد درد سر و ناکامی گردد. از اینجا گفته می توانیم انسان در هرشغل و مسلکی که باشد باید در جریان کار از دقت لازم کار گیرد تا مبادا اشتباه وی باعث رسیدن زیان مالی و جانی برای خودش و دیگران گردد.

نوشته: عبدالحلیم باخرد

Show More

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button