عیسی خان، قهرمان طلوع نیوز یا قهرمان ملی!؟! 

محمود احمد نوید

گویند یک دروغگویی بود و یک دروغ راست کنی؛ یعنی هر سخنی که این دروغگو می گفت رفیقش که وظیفۀ دروغ راست کردن را داشت مجبور بود که دروغش را به صدق و راستی تعبیر کند تا در بین جامعه به شخص راستگو و درست کار مشهور شود؛ تا اینکه شخص دروغگو روزی در جمعی حضور یافت و با آب و تاب شروع کرد به گفتن یک دروغ نو و تازه که: سگی را در هوا دیدم پارس می زد؛ حاضرین به شدت از این سخن او به تعجب شدند که این سخن واقعا یک کذب محض است چگونه می شود یک سگ در هوا پارس بزند؟ رفیقش بیچاره که وظیفه اش راست کردن دروغ ها بود هم از این دروغ حیران مانده بود که دروغ به این بزرگی را چگونه به راستی تعبیر کند؛ ولی چون شخص زیرکی بود با چابکی گفت: هان راست می گوید یک عقاب از بالا آمده بوده و یک توله سگ را شکار کرده و به هوا رفته که آن توله سگ از هوا پارس می زده است؛ پس از این تعبیر مردم خوش باور هم تا حدی قناعت شان شد و گفتند شاید، بدور از امکان که نیست؛ اما بعد از آن ماجرا، رفیق دروغگو در نزدش آمد و گفت دیگر روی من حساب مکن که از این به بعد نمی توانم دروغ های شاخدار تو را به صدق و راستی تعبیر نمایم از ما و تو خداحافظ …!

حکایت این روزهای شبکه های خبری و رسانه های دستوری حکومت اجیر، همین حکایت دروغگو و دروغ راست کن را دارد؛ دیروز وقتی آن حادثۀ شیرصفتانه از سوی مجاهدین قهرمان فدایی بالای وکلای زراندوز و مفت خور پارلمان صورت گرفت، رسانه های دشمن در اقدامی شگرد و ماهرانه به کمک حکومت وحدت ملی آمدند و بجای آنکه نقش اصلی خود که همانا تنویر افکار عامه با واقعیت های روزگار است ایفاء نمایند پرداختند به قهرمان سازی و در تخیلات خود از یک عسکر معمولی که وظیفه اش شاید کمترین ماموریت در مهار جنگ دیروز بود یک قهرمان ملی ساختند و افکار عامه را از عمق حادثه به سوی یک قهرمان دروغین و نمادین معطوف نمودند.

عیسی خان لغمانی که از وی به عنوان تک قهرمان حادثۀ دیروز در نجات جان وکلای پارلمان یاد می شود بیشتر از آنکه قهرمان باشد به یک ترسوی بزدلی و دروغگوی لاف زن شبیه است و قهرمانی اش را مدیون شبکۀ طلوع نیوز و دیگر رسانه های زرخرید است که به وی حتی مهلت درک حقیقت حال را ندادند؛ او در کنار هزاران نیروی مجهز با تکنالوژی روز نظامی از پیاده نظام تا سواره، از نیروی هوایی و زمینی، از کماندو و نیروی ویژه که برای نجات اعضای پارلمان به ساختمان تحت محاصرۀ مجاهدین فدایی آمده بودند و به قول خود رسانه ها، ساعت ها درگیری داشتند و از چهار گوشۀ تعمیر پارلمان، صداهای انفجار شنیده می شده و از زمین و آسمان بالای اعضای اجیر پارلمان آتش باری شروع بود و بعد از آنکه پس از چندین ساعت مقاومت، مجاهدین فدایی یکی یکی به درجۀ رفیع شهادت نایل آمدند؛ در این گیر و دار معلوم نیست که عیسی خان لغمانی از کجا اتفاقی بالای سر جنازه های مجاهدین برابر شده که در همین حین، عکاسان و خبرنگاران هم رسیده بودند و اتفاقی او را دیدند که آنجا ایستاده و چند تا سوال کردند و بس، از جمله:

 اسم تان چیست؟

عیسی خان لغمانی

عیسی خان! شما بالای جنازه ها ایستاده هستی طوری معلوم می شود که همۀ این افراد را شما از پای در آوردی.

اینجا بود که عیسی خان هم در حالت غیر نورمال و متعجب از اینکه چگونه اتفاقی اینجا آمده و باز سر و کلۀ این خبرنگاران از کجا پیدا شده با خودش گفته بیا یک دروغ بگویم قبول کردند یا نکردند حداقل شب مرا در تلویزیون ها نشان خواهند داد؛ با کمال بی حیایی و بدون هیچ اندیشه گفت: هان، همۀ اینها را من کشتم یکی یکی آمدند و من به کمین نشستم و تک تک شان را به هدف زدم؛ این یک دروغ بود حالا هرکارشناس با انصاف نظامی بدون طرفداری از هیچ گروه بیاید خود قضاوت کند و حرف های عیسی خان را با واقعیت موجود در صحنه های نظامی کنار هم بگذارند ببیند آیا از الف تا یای این سخنان متناقض با یکدیگر همخوانی پیدا می کنند و یا می شود یک کلمه راست در میان آن همه حرف دروغ پیدا کرد؛ متاسفانه در کشوری که همه چیزش نه بر اساس معیار و ملاک قانونی اش بلکه بر اساس احساسات فیصله می شود همان گفتار اولیه و خبر ساز کردن عیسی خان توسط چند خبرنگار، از عیسی خان یک قهرمان فرضی و خیالی ساخت حالا بدون اینکه کسی از اصل قضیه آگاهی لازم پیدا کند و در آرشیو خبرها قرار گرفت که عیسی خان مهاجمان بالای تعمیر پارلمان را از پای در آورده است و طوری این خبر برجسته شد که گویا عیسی خان به تنهایی به جنگ مجاهدین فدایی رفته بود و هیچ نیروی کمکی در کنار وی نبوده، در حالیکه تمام مردم دنیا از دوربین رسانه ها دیدند که بخاطر مهار آتش جنگ در تعمیر پارلمان چه تشکیلات نظامی به راه افتاد و هیچ شخصی حتی اگر هیچ تجربۀ نظامی هم نداشته باشد نمی تواند طرز گفتار دروغین عیسی خان را باور کند که گویا مجاهدین یکی یکی در یکجا بوده و همه شان ظرف ده دقیقه در کمین عیسی خان می افتاندند و شهید می شدند؛ کاش یکبار عاری از عینک تعصب به حقیقت موضوع پرداخته می شد و حقایق آنگونه که بود بیان می گردید.

چرا عیسی خان را مطرح کردند و چرا وحدت ملی از وی تقدیر به عمل آورد؟

اصل سخن اینجاست که چرا رسانه های دشمن هدفمند عیسی خان گمنام را یک ساعته شهرۀ عالم ساختند و چرا ظرف کمتر از 24 ساعت در قصرگلخانه مورد استقبال و تقدیر اشرف غنی و دیگر سران وحدت ملی قرار گرفت، جوابش پر واضح است که میدیای فعال زیر چتر حکومت وحدت ملی در جهت منافع حکومت، نقش بازی می کنند و گاهی چه بسا همین بزرگنمایی رسانه ها از یک موضوع کوچیک و کوچیک نمایی آنها از یک حادثۀ بزرگ، اسباب نجات حکومت را فراهم کند؛ دیروز دیده شد که رسانه های زرخرید از جمله طلوع نیوز چگونه در چشم ملت خاک انداخته و با افکار عمومی بازی می کند؛ همین شبکه طلوع نیوز تا چند شب پیش تر یکی یکی اعضای پارلمان را به تلویزیون فرا می خواند و با سوالات عوام فریب شان در مورد ختم دورۀ کاری اعضای اجیر پارلمان، آنها را تا سرحد مرگ می پیچاند و کاملا معلوم بود که قصدا این کار را می کنند تا گراف تنفر عمومی نسبت به اعضای پارلمان  در ذهن ملت بالا برده شود، حالا در یک گردش 180 درجه ای از عیسی خان لغمانی قهرمان افسانه ای می سازند که به تنهایی منجی اعضای پارلمانی گشته بود که گویا ملت افغانستان به وجود و حیات آنها اشد ضرورت دارند و نجات شان نجات ملت افغانستان است؛ از سوی دیگر این نوع خبر به نفع حکومت بود چرا که اگر موضوع عیسی خان را برجسته نمی ساختند حتما شمشیر انتقادات، گردن حکومت را هدف می گرفت که چقدر در تامین امنیت است که حتی امن ترین اماکن کابل به یک چشم به هم زدنی به نا امن ترین اماکن تبدیل می شود و این موضوع واقعا برای حکومت مشکل ساز بود و نهایت ضعف و ناتوانی آن را خبر ساز می ساخت، این بود که شبکه طلوع نیوز و امثاله به نجات حکومت وحدت ملی آمدند و با مطرح کردن شخصیت دروغین عیسی خان، انتقاداتی که شاید مشابه با حملۀ دیروز، حکومت را تضعیف و تخریب می کرد در نطفه خفه ساختند؛ و یا به عبارت دیگر، عیسی خان فرضی نه تنها به کمک اعضای اجیر پارلمان رسید بلکه بیشتر به کمک حکومت بی کفایت وحدت ملی نیز رسید.

          و این است که عیسی خان هما دروغگوی حکایت ما شد و شبکۀ طلوع نیوز و امثالش همان دروغ راست کنان که با ساده فرض کردن مردم یک شخصیت فرضی و کذایی را به اسم عیسی خان ساختند و عسکر بدبختی که شاید تا قبل از حادثۀ دیروز نان شکم خود را به زور پیدا می کرد به لطف طلوع نیوز و غیره با یک دروغ که بیشتر به فکاهی شباهت داشت صاحب منزل و آپارتمان شد و اعضای توهم زدۀ پارلمان هم معاشات یک ماهه و دوماهۀ خود را حوالۀ جیب عیسی خان نمودند تا بدین وسیله پروسۀ دروغ پردازی رسانه ای دشمنان را تمویل، تقویت و تکمیل نمایند.

Show More

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button