جبهه نفاق…!

نکته چين

سیاست معاصر و غالب جهان ، دو فاز دارد :
١- فاز ظاهری و تبلیغاتی که بر بنیاد عوامفریبی و یا پوپولیزم استوار است.

۲- فاز تطبیقی که با فاز اول صرف ارتباط موضوعی دارد و در بخشهای تطبیقی کاملا مخالف آن است .

چنین دوچهره گی را در متون اسلامی منافقت میگویند و خیلی خطرناک است ، زیرا هدف اساسی آن تطبیق نقشه های استبدادی و استثماری از طریق پوپولیزم و یا عوامفریبی است و صد درصد بر ضد منافع ملی مردم میباشد و یگان تفاوت و ممیزه هم اگر داشته باشد ، در فروعات میباشد و کلیات کاملا به زیان آنان اند .
بنا بر این اهمیت موضوع ،می بینیم که خداوند بزرگ در کتابش برای مردم ، برعلاوه دساتیر متعدد در بخشهای دیگر قرآن مجید، یک سوره مستقلی را زیر عنوان
” سوره منافقین ” درج نموده که هدف اساسی آن :
– شناخت جبهه منافقین
– شناخت راه های نفوذ آنان در جوامع اسلامی
– زمان و فرصتهای به صحنه آمدن آنان
– شناخت راهکارهای عملی منافقین
– آموزش شیوه های مبارزه با پلانهای پیدا و پنهان منافقین
و … میباشد ،
پس ضرورت فوق العاده است تا چنین دساتیر ، هر روز بازنگری شوند و برای حفظ و صیانت منافع ملی و ارزشهای اسلامی در سطح کشور ، منطقه و فرامنطقه از آن استفاده شود و خود را و مردم را از پلانها و نقشه های خطرناک جبهه نفاق نجات بدهیم
و قابل یاد آوریست که در زمان ما اکثریت مصیبتها و زیانهای که متوجه مردم ما میگردند ، از همین جبهه منافقین اند .

ویژه گیهای منافقین :
1 – چالاکی زبان و مهارت بازی با الفاظ
2 – شناخت نقاط ضعف مردم
3 – مهارت عوامفریبی
4 – شناخت خصوصیات افراد و گروه ها
5 – مهارت وارونه ساختن حقایق
6 – مهارت تلفیق واقعیتها با حقایق
7 – تلقین ماهرانه فکر مخرب به ذهن طرف مقابل
8 – مهارت جذب و شکار دیگران
9 – خوش لباسی
10 – مهارت بهم انداختن دو دوست با استفاده از تفاوتهای سلیقوی شان .
11 – مهارت بزرگ ساختن چیزهای کوچک ، برای ایجاد اختلاف و شورش و گرد آلود ساختن فضای آرام .
12- مهارت عوض کردن چهره :

– با “بیتل ها ” بروتهای خود را طوری کشال میسازند که لبها و دههنش دیده نمیشود !

– باروحانیون فورا ریش دراز میگذارند و لنگی هفت متری بر سر میکنند و چپن و عبا و قبا بر تن میکنند
و در پنج وقت نماز هم ، قبل امام مسجد به مسجد میرسند و تسبیح 150 دانه یی را دایم در دست میگردانند !

– با سیکولران ، روز دوبار ریش خود را چپه تراش کرده
و دو برابر سیکوکران ، نیکتایی می آویزند
و نیمه سکس میگردند !

– با روسها کمونیست سرخ ،
با امریکایی ها کاپیتالیست خالص ،
و با اسرائیلی هم ، چنان چهره میکشند که فکر میکنی برادران سکه بنیامین نتنیاهو اند .

– در زبان مادری خود رقعه نوشته کرده نمیتوانند ، ولی با زبانهای خارجی روسی و اروپایی و امریکایی ،
بلبل واری گپ میزنند و به کسی نوبت گپ زدن نمیدهند
و …. !

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.

Back to top button
%d bloggers like this: